Cele Fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych rozpoczęła działalność w styczniu 2000 roku. Inicjatywa została wsparta przez grupę znanych firm, których przedstawiciele tworzą Radę Fundacji. Działania Fundacji koordynuje trzyosobowy Zarząd, a funkcję Prezesa sprawuje prof. dr hab. Józef Modelski z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.

Fundacja została powołana w celach:

Wspomagania rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych (technik radiokomunikacyjnych, telewizyjnych, radiofonicznych, radiolokacyjnych, elektroakustycznych, elektroniki medycznej) w Politechnice Warszawskiej.

Wdrażania nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną.

Wspomagania rozwoju naukowego szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej.

Wspomagania rozwoju kadry naukowej w Politechnice Warszawskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie:

  • stypendiów, stażów, nagród i wyjazdów na konferencje naukowe kadry naukowej i szczególnie uzdolnionych studentów,
  • szkoleń, seminariów i konferencji,
  • działalności informacyjnej mającej na celu promowanie polskich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą,
  • wydawnictw promujących polskie osiągnięcia naukowe w kraju i za granicą,
  • prac naukowo-badawczych mających na celu rozwój radioelektroniki oraz wdrażanie polskich osiągnięć naukowych.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a źródłem jej dochodów są wpłaty, darowizny i subwencje osób prawnych - Fundatorów i Sponsorów. Zgodnie z postanowieniami Statutu, donator może również określić cel lub sposób wykorzystania dotacji, np.: stypendium habilitacyjne, doktoranckie lub studenckie; doposażenie aparaturowe konkretnego laboratorium dydaktycznego lub badawczego, itd.

Dzięki darowiznom Fundatorów i Sponsorów w ciągu dotychczasowej działalności Fundacja przyznała ponad 300 stypendiów (w tym 13 habilitacyjnych, 69 na realizację prac doktorskich, 15 na opracowanie podręczników, 4 celowe oraz ponad 200 studenckich).

Dzięki inicjatywom Fundacji kilkanaście laboratoriów dydaktycznych i badawczych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW zostało wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Między innymi stworzono nowe laboratoria: Cyfrowych Systemów Komórkowych, Techniki Antenowej, Telewizji Kablowej. Znacząco doposażono również laboratoria: Miernictwa Radiokomunikacyjnego, Podstaw Radiokomunikacji, Dźwiękowej Techniki Studyjnej, Technik Multimedialnych, Techniki Mikrofalowej, Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów, Techniki Ultraszerokopasmowej.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.