Rada Fundacji

Styczeń 2019

Dnia 24 stycznia 2019 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiedzeniu przewodniczyła prezes Rady pani Patrycja Gołos.

Na wstępie zebranych powitał Dziekan Wydziału EiTI prof. Krzysztof Zaremba. Podkreślił, że od wielu lat podziwia działalność Fundacji i jest bardzo wdzięczny za wsparcie udzielane studentom, doktorantom i absolwentom Wydziału.

Prof. Modelski krótko omówił Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018. Zgodnie ze Statutem oba te dokumenty były zbadane przez Komisję Rewizyjną Fundacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Marek Józefiak przedstawił sprawozdanie Komisji, w którym oceniono działalność Fundacji oraz pracę Zarządu. Wobec jednoznacznie pozytywniej oceny Komisja wnioskowała o przyjęcie obu sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.

Członkowie Rady jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2019/2020, która rozpocznie się 1 kwietnia:

  • Piotr Jaworski (ORANGE Polska SA) – prezes
  • Marek Zaliński (NASK SA) – wiceprezes
  • Kajetana Snopek (Politechnika Warszawska) – sekretarz

Prof. Modelski poinformował zebranych, że pan Piotr Muszyński prowadzący aktualnie firmę FIXMAP zgłosił gotowość przystąpienia do grona Sponsorów Fundacji. Zgodnie ze statutem oraz regulaminem, jednomyślnie przegłosowano przyjęcie pana Piotra Muszyńskiego do grona członków Rady.

W ramach dyskusji na temat obchodów 20-lecia Fundacji prof. Modelski przedstawił dwa możliwe terminy: listopad 2019 lub luty/marzec 2020. Wyłoniono Komitet Jubileuszowy, który ostatecznie podejmie decyzje w sprawie terminu i scenariusza uroczystości. Przewodniczącym tego komitetu został pan Andrzej Dulka (członkowie: Patrycja Gołos, Marek Józefiak, Andrzej Kozłowski, Józef Modelski).

W dalszym ciągu dyskusji podjęto omawiany już na poprzednich posiedzeniach temat uzupełniania wiedzy studentów o tym z jakimi wyzwaniami spotkają się po podjęciu pracy. Koncepcję cyklu seminariów firmowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW przedstawił pan Marek Gondzio.

Uzgodniono, że zespół roboczy dopracuje koncepcję, a prof. Modelski zorganizuje spotkanie z dziekanem WEiTI w celu uzgodnienia szczegółów organizacyjnych.

Ustalono termin następnego spotkania – 12 września 2019 r. (czwartek).

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.