Rada Fundacji

Styczeń 2017

Posiedzenie Rady Fundacji Dnia 26 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych w Centrum Konferencyjnym Nimbus w Warszawie, na zaproszenie Wiceprezesa Rady Fundacji Adama Żukowskiego (Rohde & Schwarz). Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady Andrzej Dulka.

W pierwszej części posiedzenia prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił firmy aktualnie sponsorujące Fundację i obecnych na posiedzeniu reprezentantów tych firm oraz gości. Następnie prof. Modelski krótko omówił Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2016. Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli sprawozdania i udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2016.

Kolejne punkty programu posiedzenia dotyczyły wprowadzenia zmian w Statucie Fundacji oraz związanych z nim dokumentach. Najistotniejsze zmiany wynikają z nowelizacji Ustawy z dnia 6.04.1984 o fundacjach (aktualnie obowiązuje tekst ujednolicony Dz.U. 2016, poz. 40) oraz z obowiązku dostosowania statutu Organizacji Pożytku Publicznego do wymagań określonych art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oprócz koniecznych zmian postanowiono powołać Komisję Rewizyjną jako organ nadzoru i kontroli w rozumieniu art. 20 ust. 6 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Nie zostały zmienione w żadnym zakresie cele i zasady działalności.

Po omówieniu i zaakceptowaniu wprowadzonych zmian Rada uchwaliła: jednolity tekst Statutu, Regulamin Rewizyjnej, Regulamin Rady oraz Regulaminu Zarządu.W wyniku tajnych wyborów powołano Komisję Rewizyjną Fundacji w składzie:

  • Marek Józefiak Przewodniczący
  • Robert Czarnecki Członek
  • Radomir Grucza Członek
  •  Maciej Pabisiak Członek

Prezes A. Dulka podziękował zebranym za sprawne przeprowadzenie głosowań i wyborów oraz przypomniał, że wszystkie decyzje Rady wejdą w życie z dniem dokonania wpisu uchwalonych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prof. Modelski poinformował, że do grona Sponsorów Fundacji dołączyła firma Jupiter Integration. Zgodnie ze statutem oraz regulaminem, po tajnym głosowaniu, do grona członków Rady jednomyślnie wybrano przedstawiciela tej firmy pana Wiesława Łodzikowskiego.

W kolejnym punkcie (godnie z obowiązującym regulaminem) wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2017/2018, która rozpocznie się 1 kwietnia:

  • Wojciech Pytel (Polkomtel) – prezes
  • Sławomir Sadowski (ZTE Poland) – wiceprezes
  • Kajetana Snopek (Politechnika Warszawska) – sekretarz

Omawiając program Fundacji na rok 2017 Prof. Modelski zapowiedział kontynuację podstawowych i sprawdzonych form działalności, w szczególności programu stypendialnego i ogólnopolskich konkursów, a także dalsze rozwijanie współpracy z Kołami Naukowymi.

W dyskusji członkowie Rady zgłosili także kilka propozycji mających na celu lepszą promocję Fundacji w środowisku biznesowym jak również promocję Sponsorów w ramach aktywności Fundacji.

Ustalono termin następnego spotkania – 7 września 2017 (czwartek).

W drugiej części posiedzenia gospodarz spotkania, pan Adam Żukowski przedstawił historię oraz obszary działalności firmy Rohde & Schwarz. Firma jest dobrze znana na światowym rynku aparatury pomiarowej oraz radiokomunikacji. Działa od ponad 80 lat, ma swoje biura i przedstawicielstwa w ponad 70 krajach, szczyci się jakością i niezawodnością swoich produktów.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.