Rada Fundacji sierpień 2023

31 sierpnia 2023

Dnia 31 sierpnia 2023 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło w siedzibie firmy TVN na zaproszenie Prezesa Rady pana Krzysztofa Kozłowskiego.
Zgromadzonych powitała pani Katarzyna Kieli (president and managing director Warner Bros.Discovery w Polsce oraz CEO TVN), dodając, że TVN aktywnie włącza się w działalność Fundacji. Podkreśliła jak ważną ideą jest wspomaganie edukacji w naukach ścisłych, inżynieryjnych i technicznych, bowiem absolwenci tych kierunków tworzą kadrę dla wielu firm inżynieryjnych i medialnych, takich jak TVN. Zaprosiła zebranych do zwiedzenia studiów TVN po zakończeniu obrad.

Prezes Rady K. Kozłowski przedstawił program posiedzenia. Następnie oddał głos Prezesowi Zarządu, prof. J. Modelskiemu, który krótko przedstawił aktualnych Sponsorów oraz ich przedstawicieli w Radzie, członków Komisji Rewizyjnej, gości oraz Zarząd Fundacji.

Na prośbę Prezesa Rady prof. Modelski krótko omówił Informację o działalności w I połowie roku 2023. Wersję drukowaną dokumentu otrzymali wszyscy obecni na posiedzeniu. Podkreślił, że Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, działa tylko dzięki dotacjom Sponsorów, a wszystkie jej organy pracują społecznie. Najważniejsze formy realizacji zadań statutowych Fundacji to: program stypendialny, konkurs prac doktorskich, konkursy dla młodych autorów organizowane na różnych konferencjach, dofinansowywanie udziału w konferencjach zagranicznych i krajowych oraz doroczne Seminarium Stypendystów. Wszystkie te działania zostały szczegółowo opisane w Informacji. Zebrani nie mieli żadnych uwag ani pytań.

Prezes Zarządu zapowiedział kontynuację podstawowych i sprawdzonych form działalności,
w szczególności programu stypendialnego i ogólnopolskich konkursów, a także dalsze wspieranie wyjazdów młodych autorów na konferencje krajowe i zagraniczne. W trakcie uzgadniania z Samorządem Studenckim jest uruchomienie Forum Wiedza>Praca> Biznes w semestrze zimowym (od października). Organizacją Forum powinni zająć się studenci przy wsparciu merytorycznym Fundacji.

Rozpoczęto rozmowy na temat przygotowań do obchodów 25-lecia Fundacji jesienią w roku 2024 (lub na początku 2025).

Prezes K. Kozłowski zaproponował wybór terminu następnego posiedzenia Rady Fundacji.
Wstępnie ustalono termin – 14 marca 2024 (czwartek). Szczegóły organizacyjne (miejsce, program) zostaną ustalone przez prezesa i wiceprezesa Rady.

W drugiej części posiedzenia uczestnicy posiedzenia mieli okazję zwiedzić studia TVN.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.