Rada Fundacji

27 lutego 2020

Dnia 27 lutego 2020 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w siedzibie NASK SA w Warszawie (na zaproszenie wiceprezesa Rady pana Marka Zalińskiego).

Zebranych powitał Prezes Zarządu NASK SA pan Jarosław Tyc. W posiedzeniu uczestniczyli również Członek Zarządu pan Przemysław Wojtan oraz Dyrektor Pionu Technologii pan Wiesław Łodzikowski.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Rady pan Piotr Jaworski. Na wstępie powitał oficjalnych gości: prof. Krzysztofa Lewensteina – prorektora ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, prof. Cezarego Zielińskiego – prodziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, panią Agnieszkę Slosarską – prezes Zarządu ATDI, pana Romana Szweda – prezesa Zarządu ATENDE. Na prośbę Prezesa Rady prof. Modelski przedstawił członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu. Następnie krótko omówił Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2019. Dokument ten wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019 był zbadany przez Komisję Rewizyjną Fundacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Marek Józefiak przedstawił sprawozdanie Komisji, w którym oceniono działalność Fundacji oraz pracę Zarządu. Stwierdził, że w roku 2019 cele statutowe Fundacji były dobrze realizowane, gospodarka finansowa była prowadzona w sposób należyty a wydatki prawidłowo udokumentowane. Wobec jednoznacznie pozytywniej oceny Komisja wnioskowała o przyjęcie obu sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019. Członkowie Rady jednomyślnie podjęli uchwałę w tej sprawie.

W nawiązaniu do uroczystości z okazji 20-lecia Fundacji Prezes Piotr Jaworski przypomniał, że w listopadzie nie wszystkie zasłużone dla rozwoju Fundacji osoby otrzymały wyróżnienia. Poprosił prof. Modelskiego o przedstawienie kolejnych zasłużonych a o wręczenie wyróżnień poprosił przedstawicieli władz akademickich – prof. Krzystofa Lewensteina oraz prof. Cezarego Zielińskiego.

Wyróżnienia otrzymali:

  • współzałożycielka Fundacji Monika Mizielińska-Chmielewska
  • za wieloletnie wspieranie Fundacji: Lech Bury, Piotr Grochal, Sławomir Sadowski, Maciej Witucki, Adam Żukowski oraz dwie firmy Huawei Polska i UPC Polska
  • za pracę w różnych organach Fundacji: Marek Amanowicz, Jacek Jarkowski, Tadeusz Morawski

Prof. Modelski przedstawił program działania na najbliższy rok. Stwierdził, że będą kontynuowane stałe, sprawdzone formy działania czyli program stypendialny, konkursy oraz dofinansowania udziału w konferencjach. W uzgodnieniu z Samorządem Studenckim organizacją Forum zajmą się studenci przy wsparciu merytorycznym Fundacji.

W ramach punktu „sprawy różne” przedstawiono informację o piśmie wójta gminy Stare Babice dotyczącym ufundowania stypendiów przez Fundacją. Zarząd przedstawił opinię, że można rozważyć współpracę w działaniach związanych z promocją nauk technicznych i edukacją informatyczną (np. przekazanie zestawów robotycznych lub mikrokontrolerowych jeśli gmina zorganizuje zajęcia dla zainteresowanej młodzieży).

Prof. Modelski gorąco podziękował Komitetowi Organizacyjnemu uroczystości z okazji 20-lecia Fundacji oraz wszystkim osobom, które przekazały swoje wypowiedzi do „Refleksji” opublikowanych w materiałach jubileuszowych. Szczególne wyrazy wdzięczności przekazał:

  • panu Andrzejowi Kozłowskiemu za pomoc w zaangażowanie w obchody rocznicowe Kancelarii Prezydenta RP oraz mediów
  • firmom Orange Polska i Huawei Polska, które wsparły finansowo organizację jubileuszu

Prezes Piotr Jaworski oraz wiceprezes Marek Zaliński podziękowali za współprace w minionym, jubileuszowym roku.

Ustalono termin następnego spotkania – 10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 12.

W drugiej części programu pan Wiesław Łodzikowski przedstawił prezentację na temat NASK SA, młodej spółki zajmującej się ochroną danych dla biznesu. Przedstawił portfolio firmy, która świadczy zaawansowane usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, kolokacji i hostingu, buduje sieci korporacyjne, oferuje usługi centrum danych ulokowane we własnych serwerowniach. Zwrócił uwagę na fakt, że istotnym problemem staje się aktualnie cyberbezpieczeństwo urządzeń IoT. Zagrożenia można bardzo dobrze zauważyć na przykładzie Smart City, gdzie systemy OT oraz IT przenikają się W warstwie infrastruktury jest oprogramowanie, często przestarzałe lub nieznanych firm. W Ministerstwie Cyfryzacji dyskutowany jest sposób niezbędnej certyfikacji. Z drugiej strony pojawia się problem prywatności. Coraz większa ilość urządzeń osobistych (np. smartfony, opaski, zegarki) i fora społecznościowe, gdzie wymieniane jest bardzo wiele danych znacząco zwiększa możliwość cyberataków. W posumowaniu Wiesław Łodzikowski pokazał mapę zagrożeń dla systemów IoT. Za najbardziej niepokojącą warstwę uznał możliwość przetwarzania dostępnych danych przez maszyny, bez udziału i kontroli człowieka, podkreślając konieczność szybkiego stworzenia mechanizmów, które będą temu zapobiegały.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.