Rada Fundacji

12 września 2019

Dnia 12 września 2019 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w siedzibie firmy Orange Polska w Warszawie.

Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Piotr Jaworski. Na prośbę pana prezesa prof. Józef Modelski przedstawił obecnych członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz gości. Wszyscy obecni otrzymali Informację o działalności Fundacji w I połowie roku 2019 w formie drukowanej. Prof. Modelski krótko omówił te materiały.

W sierpniu tego roku do grona Sponsorów dołączyły dwie firmy – AKSEL Sp. z o.o. oraz ENERGO-TEL SA. Zgodnie ze statutem oraz regulaminem, po tajnym głosowaniu, do grona członków Rady jednomyślnie przyjęto prezesów tych firm – pana Stanisława Słowika (Aksel) oraz pana Sebastiana Wydrę (Energo-Tel).

Pan Marek Gondzio, jeden z inicjatorów zorganizowania seminariów dla studentów, przedstawił rezultaty wiosennej edycji Forum: Wiedza->Praca->Biznes. Odbiór studentów i kadry akademickiej wydziału był bardzo pozytywny. Pan Andrzej Dulka podsumował wnioski wynikające z ankiet, które wypełniali uczestnicy po każdym spotkaniu. Podkreślił, że został osiągnięty cel – otwarcie myślenia studentów na możliwości rozwoju swojej kariery w różnych instytucjach.

Prof. Modelski przedstawił plan spotkań w jesiennej edycji Forum. Począwszy od 9 października w cyklu dwutygodniowym zaprezentują się kolejno firmy: Huawei, Systemics-PAB, Radmor, Ericsson, Exatel. Pan Wiesław Łodzikowski (NASK SA) zgłosił propozycję, aby rozważyć organizację seminariów nie firmowych a tematycznych z udziałem kilku firm. Propozycja zostanie rozważona w kolejnej edycji Forum. Prof. Modelski przedstawił stan przygotowań do uroczystości z okazji 20-lecia Fundacji. Uroczystość odbędzie się 18 listopada o godz. 12 w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej. Planowane jest wydanie materiałów: Sprawozdania oraz broszury –refleksji sponsorów, sympatyków (obserwatorów) Fundacji a także stypendystów i laureatów nagród przyznanych przez Fundację. Wstępnie potwierdzili udział goście z instytucji centralnych (UKE, KRRiT) oraz izb gospodarczych. Planowane są wypowiedzi ludzi gospodarki, z zaznaczeniem wagi naszej dziedziny dla jej rozwoju.

Ustalono termin następnego spotkania – 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 12. Lokalizacja zostanie ustalona później.

Pan Marek Zaliński (NASK SA) zgłosił propozycję by Fundacja włączyła się we wspieranie młodych przedsiębiorców np. studenckich start-upów, w formie porad lub włączania się firm w organizację przedsięwzięć. Byłoby to wsparcie dla tych studentów, którzy wybierają inna drogę rozwoju niż kariera naukowe. Uzgodniono, że spotkanie w sprawie dopracowania konkretnej formuły takiego wsparcia odbędzie się jeszcze w tym roku.

W drugiej części spotkania firma Orange przygotowała prezentację Nowe technologie w epoce fake newsów – wyzwania dla 5G (PEM).

Prezentacja tych bardzo aktualnych i „gorących” problemów wywołała burzliwą dyskusję na temat zarówno możliwości legislacyjnych jak i możliwych działań edukacyjnych. W ramach dyskusji zgłoszona została propozycja powołania „koalicji” operatorów, dostawców, przedstawicieli przemysłu i nauki na rzecz wspierania rozwoju 5G i działań edukacyjnych, które umożliwią harmonijny rozwój tej technologii w Polsce.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.