Rada Fundacji

Wrzesień 2017

Dnia 7 września 2017 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w siedzibie firmy Polkomtel w Warszawie. Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Wojciech Pytel.

Prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił obecnych członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz gości. Prezes Zarządu poinformował zebranych, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pozytywnie rozpatrzył wniosek o zmianę w statucie Fundacji i dokonał stosownych wpisów – zatwierdzając zmiany w Statucie oraz organ nadzoru Fundacji (zmiany uchwalone na styczniowym posiedzeniu Rady). Nie zmieniły się w żadnym zakresie cele i zasady działalności natomiast powołano Komisję Rewizyjną jako organ kontroli i nadzoru. Prof. Modelski podkreślił, że Rada Fundacji pozostaje organem opiniodawczo-doradczym, najwyższym organem stanowiącym o sprawach ustrojowych Fundacji. Następnie krótko omówił działalność Fundacji w pierwszej części roku 2017.

Wszyscy obecni otrzymali materiały drukowane – sprawozdanie, ujednoliconą wersję zatwierdzonego Statutu oraz regulaminy Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu. W pierwszej połowie roku 2017 do grona Sponsorów dołączyła firma Globema Sp. z o.o., fundując stypendium dla jednej z osób opracowujących prace magisterskie. Zgodnie ze statutem oraz regulaminem, po tajnym głosowaniu, do grona członków Rady jednomyślnie wybrano przedstawiciela tej firmy pana Marka Gondzio. W dyskusji na temat programu działania Fundacji na dalszą część roku prezes S. Sadowski przypomniał o swoich inicjatywach – organizacji firmowych „spotkań technologicznych” dla studentów oraz stworzeniu banku praktyk. W ramach „spotkań technologicznych” firmy miały by pokazywać najnowsze trendy ze swoich dziedzin (przyrządy, systemy, oprogramowanie) uzupełniając wiedzę studentów praktycznymi informacjami.

Ustalono, ze należy dopracować formułę takich spotkań. W sprawie praktyk prof. Modelski wyjaśnił, że na stronie wydziałowej jest specjalna zakładka do zamieszczania takich informacji oraz zapewnił, że taka zakładka powstanie również na stronie fundacji jeśli kilka firm zgłosi swoje oferty praktyk.

Ustalono termin następnego spotkania – 8 lutego 2018 (czwartek).

W drugiej części posiedzenia na prośbę prezesa Pytla prezentację na temat Grupy Cyfrowy Polsat przedstawił pan Krzysztof Wadas, ekspert ds. Rozwoju Biznesu. Grupa Cyfrowy Polsat jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Polkomtel jest jedną ze spółek wchodzących w skład GCP.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki – niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.