Copyright 2022 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

Konkurs Młodych Autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2018

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 19 referatów z 8 różnych ośrodków: 6 z Politechniki Warszawskiej, 4 z Politechniki Poznańskiej, 3 z Politechniki Gdańskiej, 2 z Politechniki Łódzkiej,
po jednym referacie z Politechniki Wrocławskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, z Nokia Solutions and Networks, z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Komisja Konkursowa KKRRiT 2018 :

 prof. Piotr Gajewski                  Wojskowa Akademia Techniczna – przewodniczący,

dr inż. Jacek Cichocki                Politechnika Warszawska,

prof. Jerzy Łopatka                    Wojskowa Akademia Techniczna,

prof. Andrzej Kowalski              Orange Polska S.A.,

prof. Maciej Walkowiak           Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy,

prof. Ryszard J. Zieliński           Politechnika Wrocławska.

 Po zapoznaniu się z referatami, opiniami recenzentów oraz ocenie prezentacji w trakcie Konferencji, Komisja postanowiła przyznać:

  • pierwszą nagrodę      w wysokości 1800 PLN
  • drugą nagrodę           w wysokości 1200 PLN
  • trzecią nagrodę          w wysokości   600 PLN
  • dwa wyróżnienia (dyplomy).

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 22 czerwca 2018, w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2018.

Dyplomy wręczali -  przewodniczący KKRRiT 2018 prof. Ryszard Katulski wraz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. Piotrem Gajewskim.

  

 fot. W. Siwicki, PG

Nagrody otrzymali:

I   Bartosz Bossy  (Politechnika  Poznańska)  za referat Optymalizacja efektywności energetycznej dla sieci połączeń radiowych z przekaźnikami

II   Adrian Dziembowski  (Politechnika Poznańska)  za referat  Szybka synteza widoków wirtualnych dla systemów telewizji swobodnego punktu widzenia

III  Robert Kawecki  (Politechnika  Łódzka)   za referat Analiza wpływu błędów map referencyjnych na dokładność lokalizowania terminala z wykorzystaniem RSSI i algorytmu filtracji cząsteczkowej

 

Wyróżnienia otrzymali:

·        Paweł Kosz  (Politechnika  Gdańska) za referat Empiryczny model tłumienia systemowego w łączu radiowym sieci BAN pracującej w środowisku promu pasażerskiego

·        Vitomir Djaja-Jośko  (Politechnika  Warszawska) za referat Badanie wpływu poziomu odbieranego sygnału na wynik pomiaru TDOA w układzie DW1000

 

Laureaci konkursu dla młodych autorów na KKRRiT 2018 z Komisją Konkursową

 

fot. W. Siwicki, PG

Od lewej: prof. Jerzy Łopatka, prof. Piotr Gajewski,  Bartosz Bossy, Robert Kawecki,  Adrian Dziembowski, Vitomir Djaja-Jośko, prof. Ryszard Katulski, prof. Ryszard Zieliński, prof. Andrzej Kowalski 

 

Serdecznie gratulujmy laureatom
Zapraszamy wszystkich młodych autorów do udziału w następnym konkursie za rok.

 

 

m