Copyright 2021 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

Rada Fundacji - 2 wrzesień 2021

 

 

 

 

Dnia 2 września 2021 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w centrum Konferencyjnym ADN w Warszawie, na zaproszenie firmy Emitel.

 

Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Andrzej Kozłowski.

 

 

Na prośbę pana prezesa prof. Józef Modelski krótko omówił działalność Fundacji w I połowie roku 2021. Drukowane materiały na ten temat otrzymali wszyscy obecni.

Ze względu na pandemię i przeniesienie zajęć studenckich na platformy internetowe działalność ograniczyła się do programu stypendialnego i konkursu prac doktorskich.

 

Prof. Modelski przedstawił plan działania Fundacji w drugiej połowie roku: kontynuacja programu stypendialnego, być może kolejna edycja Forum Wiedza->Praca->Biznes (jeśli nie powrócą ograniczenia w związku z pandemią), grudniowe Seminarium Stypendystów Fundacji.

 

Ustalono termin następnego spotkania, 25 lutego w roku 2022.

 

*******************************************************************************************************

 W drugiej części spotkania wzięli udział goście - prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dr inż. Jacek Oko oraz dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prof. Michał Malinowski.

Na prośbę prezesa Rady Prof. Modelski przedstawił członków Rady i krótko scharakteryzował działalność Fundacji.

 

Prezes Jacek Oko na wstępie podziękował za zaproszenie podkreślając, że choć już przyzwyczailiśmy się do działania w hybrydowym świecie to nic nie zastąpi relacji człowiek -człowiek. Przedstawił projekty/priorytety UKE. Są to, między innymi, walka z wykluczeniem cyfrowym, cyberbezpieczeństwo, e-Urząd oraz transformacja nadawania.

 

Prof. Malinowski w krótkim wystąpieniu podkreślił, że Wydział i Fundacja współistnieją i współdziałają od wielu lat, a aktywność Fundacji wzbogaca życie naukowe i dydaktyczne Uczelni.

Zgodnie z tradycją posiedzeń Rady odbyła się prezentacja jednej z firm sponsorujących Fundację.

 


 

 

 


 

 Prezes Stanisław Słowik przedstawił genezę powstania, drogę rozwoju, profil działalności oraz ostatnie osiągnięcia swojej firmy. Aksel, choć dla Fundacji jest jednym z najmłodszych Sponsorów to w branży radiokomunikacyjnej działa już ponad 30 lat. Jako Partner Strategiczny wprowadza na polski rynek kolejne generacje sprzętu Motoroli, jak również własne opracowania (Oprogramowanie dyspozytorskie ConSEL).

https://aksel.com.pl/pl/

 

 

W kolejnym punkcie posiedzenia odbyło się wręczenie nagród w dziewiętnastej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą  pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

Wyniki konkursu przedstawił przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Marek Amanowicz.

Dyplomy dla laureatów wręczali goście posiedzenia– prezes UKE dr inż. Jacek Oko i dziekan Wydziału EiTI PW prof. Michał Malinowski wraz z prezesem Rady Andrzejem Kozłowskim.

Szczegółowe informacje temat wyników konkursu są podane na stronie:https://fundacja.ire.pw.edu.pl/index.php/wydarzenia/79-konkurs-o-nagrode-fundacji-za-najlepsza-prace-doktorska-z-dziedziny-radiokomunikacji-i-technik-multimedialnych-edycja-2021

 

 

 

m