Copyright 2021 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

KONKURS o nagrodę Fundacji za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych EDYCJA 2021

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2021
Patronat medialny:
Polskie Radio S.A.
Przegląd Telekomunikacyjny

 

 

 

Dnia 2 września 2021, w Warszawie, w trakcie posiedzenia Rady Fundacji odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

 

Dziewiętnasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 19 lutego 2021 r.
Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych. W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.

 

Komisja Konkursowa 2021:

 

prof. Marek Amanowicz  - przewodniczący 

NASK - PIB

 

prof. Bożena Kostek

Politechnika Gdańska

 

prof. Krzysztof Wincza

Akademia Górniczo-Hutnicza

 

prof. Bogusław Smólski 

KEiT PAN

 

prof. Ryszard Zieliński

Politechnika Wrocławska

 

dr inż. Sławomir Krzewiński

Polskie Radio S.A.

 

doc. Bogdan Zbierzchowski

Przegląd Telekomunikacyjny

 

prof. Kajetana Snopek  

Fundacja WRRiTM

 

Na konkurs wpłynęło 5 prac. Zarząd przekazał do oceny Komisji 4 prace, piąta została wycofana z konkursu w związku z nieuzupełnieniem dokumentacji. 

 

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

 

pierwszą  nagrodę w wysokości

10 000 PLN

drugą nagrodę w wysokości

  8 000 PLN

trzecią nagrodę w wysokości

  5 000 PLN

 

Nagrody otrzymali:

 

 

I

 

dr inż. Anna Łukowa

za rozprawę

 

Coordinated Radio Resource Management in 5G Systems with Time Division Duplex

 

promotor - prof. Krzysztof Wesołowski, Politechnika Poznańska

 

 

II

 

dr inż. Tomasz Karpisz

za rozprawę

Novel methods for characterization of dielectric materials at microwave and millimeter-wave frequencies

promotor – prof. Bartłomiej Salski, Politechnika Warszawska

 

 

III

 

dr inż. Marcin Góralczyk


za rozprawę


A S-band Inverted 3-way Doherty amplifier with GaN HEMT transistors

 

promotor - prof. Wojciech Wojtasiak, Politechnika Warszawska

 

 

Dyplomy wręczali goście posiedzenia Rady Fundacji – prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dr inż. Jacek Oko i dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW prof. Michał Malinowski wraz z prezesem Rady Andrzejem Kozłowskim.

 

 

 

 Od lewej: prezes Rady Fundacji Andrzej Kozłowski, prezes UKE Jacek Oko, Marcin Góralczyk, Tomasz Karpisz, Anna Łukowa,
              dziekan WEiTI PW Michał Malinowski, przewodniczący Komisji Konkursowej Marek Amanowicz.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DWUDZIESTEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych

 

 

 

 

m