Copyright 2021 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

Rada Fundacji - wrzesień 2020

 

Dnia 3 września 2020 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w sali Skybox Centrum Konferencyjnego Legia w Warszawie, na zaproszenie firmy Emitel.

Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Andrzej Kozłowski.
Na prośbę pana prezesa prof. Józef Modelski przedstawił obecnych członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz gości.

 

Wszyscy obecni otrzymali  Informację o działalności Fundacji w I połowie roku 2020 w formie drukowanej. Prof. Modelski krótko omówił te materiały. Ze względu na pandemię i przeniesienie zajęć studenckich na platformy internetowe  działalność ograniczyła się do programu stypendialnego.

Prof. Modelski przedstawił plan działania Fundacji w drugiej połowie roku. Ze względu na rozporządzenia związane z korona wirusem  możliwości działalności na uczelni są ograniczone.

W ramach Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT2020 (przesuniętej z czerwca na wrzesień) planowane jest uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu prac doktorskich oraz przeprowadzenie tradycyjnego Konkursu Młodych Autorów.

Grudniowe Seminarium Stypendystów Fundacji odbędzie się w formie hybrydowej (prezentacje udostępniane zdalnie).

Organizacja kolejnej edycji Forum: Wiedza->Praca->Biznes w tradycyjne formie jest mało realna.

W dyskusji nad ewentualną organizacją w formie hybrydowej ustalono, że w takim formacie nie będzie spełnione jedno z głównych założeń, czyli możliwość bezpośredniego kontaktu studentów z pracownikami różnych działów firmy.

Termin następnego spotkania, na przełomie lutego/marca w roku 2021 zostanie ustalony po przeprowadzeniu ankiety internetowej.

 

 

W drugiej części spotkania prezentację firmy Emitel Przebudowa i zmiana standardu nadawania w Naziemnej Telewizji Cyfrowej przedstawił pan Jerzy Godek, członek Zarządu, Dyrektor Pionu Techniki.

 

 

 

 

 

 

 

m