Copyright 2021 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

Ogólne zasady przyznawania nagród Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacjii Technik Multimedialnych w konkursach dla młodych autorów referatów na konferencjach naukowych

 

1.      Wiek kandydata w dniu prezentacji referatu na konferencji nie może przekroczyć 35 lat.

2.      W konkursie mogą brać udział kandydaci nieposiadający stopnia doktora.

3.      Rozpatrywane mogą być jedynie referaty przedstawiające oryginalny dorobek kandydata.

4.      Preferowane są referaty napisane przez jednego autora. W przypadku kilku współautorów referatu kandydat musi być pierwszym autorem.

5.      Referat musi być zaprezentowany przez kandydata w czasie konferencji.

6.      Przyznawane mogą być nagrody I, II i III stopnia, a także wyróżnienia.

7.      Komitet Programowy (Naukowy ) konferencji powołuje Komisję Konkursową i może sprecyzować dodatkowe wymagania obowiązujące kandydatów na danej konferencji.

8.      Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne (lub rzeczowe), które wręcza przedstawiciel Fundacji oraz przewodniczący Komisji Konkursowej lub Komitetu Programowego (Naukowego) konferencji.

9.      Instytucje i uczelnie zatrudniające (delegujące) laureatów otrzymują informację o nagrodzeniu ich pracowników, doktoratów lub studentów.

 

 

m