Copyright 2022 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

Publikacje

W ramach działalności statutowej Fundacja organizuje corocznie seminaria z cyklu RADIOKOMUNIKACJA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE. Stanowią one podsumowanie osiągnięć stypendystów Fundacji. Referaty są wygłaszane przez pracowników naukowych (habilitantów i doktorantów) oraz studentów. Corocznie wydawane są materiały zawierające referaty prezentowane w trakcie Seminarium.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez dofinansowywanie wydawnictw monografii periodyków i skryptów.

 

 

 

 

m