• Rada Fundacji - styczeń 2017

  • KKRRiT 2018

  • KKRRiT 2018

  • Rada Fundacji - luty 2018

  • Rada Fundacji - styczeń 2019

  • KKRRiT 2019

Copyright 2021 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

20 lat Fundacji

 

18list_rollup_20L.png - 47.60 kB 18 listopada 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Wzięło w nim udział około 100 osób, w tym przedstawiciele władz, urzędów centralnych i instytucji naukowych m.in. Błażej Spychalski - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Witold Kołodziejski - Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prof. Antoni Rogalski – Dziekan Wydziału IV PAN, prof. Jerzy Woźnicki - Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2017,  Dominika Bettman - Przewodnicząca Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Prezeska Siemens Polska, prezesi izb gospodarczych: Stefan Kamiński (KIGEiT), Andrzej Dulka (PIIT), Jerzy Straszewski (PIKE), przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, obecni członkowie Rady Fundacji, byli członkowie Rady Fundacji, dziekani wydziałów współpracujących z Fundacja z Politechniki Warszawskiej, Poznańskiej, Łódzkiej oraz WAT, przedstawiciele kadry akademickiej, stypendystów Fundacji oraz mediów.

 

 

Zebranych powitał JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

 

 

Prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił obecnych gości zwracając uwagę na grono byłych prezesów firm, które w roku 1999 powołały Fundację oraz przedstawicieli aktualnych Sponsorów.
Następnie  krótko omówił sprawozdanie z działalności Fundacji w minionym 20-leciu, przedstawione szczegółowo w drukowanych materiałach.

 

 

 

 

JM Rektor pogratulował prof. Modelskiemu za inicjatywę stworzenia Fundacji i rozwijanie działalności w tak zmieniającej się dziedzinie. W imieniu wspólnoty akademickiej  podziękował Fundatorom i Sponsorom za wsparcie, szczególnie wtedy kiedy nie było innych możliwości.

 

 

 

 

Błażej Spychalski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wręczył przedstawicielom Fundacji flagę RP wraz z towarzyszącą jej dedykacją. Podkreślił, że jednym z priorytetów Prezydenta jest wspieranie działań, które sprawiają, że rozwija się współpraca miedzy biznesem a polska nauką. 

Flagę odebrali: Piotr Jaworski, Prezes Rady Fundacji, Marek Józefiak, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Józef Modelski, Prezes Zarzadu Fundacji.

 

 

 

 

 

Pani Dominika Bettman, występująca w imieniu świata gospodarki, w swoim wystąpieniu podkreśliła, ze niezwykle gwałtowna rewolucja technologiczna wymaga kształcenia odpowiednich kadr. Niezbędne jest łączenie technologii informatycznej (IT) i technologii operacyjnej (OT). Dostarczanie przez uczelnie  właściwych kadr jest kluczem do sukcesu dla przedsiębiorców.

Prof. Modelski podkreślił, ze na wyróżnienie i podziękowania zasłużyło bardzo wiele osób zakładających Fundację i wspierających jej rozwój. Zarząd Fundacji przygotował kilkanaście wyróżnień
z imiennymi dedykacjami:

dla założycieli Fundacji  – dla prezesów firm, które podpisały akt notarialny  (wyróżnienia wręczał Witold Kołodziejski oraz prof. Jan Szmidt)

za wspieranie Fundacji – dla prezesów firm od wielu lat aktywnie współpracujących  (wyróżnienia wręczał Błażej Spychalski oraz prof. Jan Szmidt)

za pracę na rzecz Fundacji - dla osób, które dbają o realizację bieżących zadań  (wyróżnienia wręczał prof. Antoni Rogalski oraz Piotr Jaworski)

Wyróżnienia dla Założycieli Fundacji

Od lewej: Wojciech Pytel, Georges Kuta, Stanisław Popiołek, prof. Jan Szmidt, Sławomir Skrodzki, Marek Józefiak, Witold Kołodziejski.

Wyróżnienia za wspieranie Fundacji

 Od lewej: Andrzej Dulka, Piotr Muszyński, Wiesław Łodzikowski, Przemysław Kurczewski, Błazej Spychalski, prof. Jan Szmidt, Andrzej Siezieniewski, Paweł Bachanek, Paweł  Biskupski

Wyróżnienia za pracę na rzecz Fundacji

Od lewej:  prof. Antoni Rogalski, Andrzej Buchowicz, Anna Czarnecka, Jerzy Kołakowski9, prof. Zbigniew Kulka, Piotr Jaworski

 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na koktajl jubileuszowy.
W trakcie koktajlu toast wygłosił prof. Jerzy Woźnicki.

 

 

Patronat medialny nad uroczystością objęło Polskie Radio a sponsorami obchodów 20-lecia Fundacji były firmy Orange Polska oraz Huawei Polska.

 

 

 

 

m