Copyright 2019 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

XVIII Seminarium Stypendystów Fundacji

Dnia 6 grudnia 2017 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyło się całodzienne 18. Seminarium Stypendystów Fundacji.

     Seminarium otworzył prodziekan WEiTI prof. Piotr Tatjewski.

W bieżącym roku zorganizowano cztery sesje:

      Przetwarzanie obrazu;

      Ultraszerokopasmowe systemy lokalizacyjne;

      Techniki internetowe w dydaktyce;

      Techniki pomiarowe.

W trakcie sesji tematycznych przedstawiono 12 referatów.

W sumie we wszystkich sesjach Seminarium uczestniczyło około 80 studentów i pracowników z Wydziału EiTI oraz przedstawiciele Sponsorów.

W drukowanych materiałach zamieszczono 13 artykułów.

 

  

Program Seminarium

1015 – 1135         Sesja I     PRZETWARZANIE OBRAZÓW

1135 – 1150         Przerwa na kawę

1150 – 1250         Sesja II   ULTRASZEROKOPASMOWE SYSTEMY   LOKALIZACYJNE

1250 – 1305         Przerwa na kawę

1305 – 1345         Sesja III     TECHNIKI INTERNETOWE W DYDAKTYCE

1345 – 1400      Przerwa na kawę

1400 – 1515         Sesja IV    TECHNIKI POMIAROWE

 

 

1015 – 1135

Sesja  I   PRZETWARZANIE OBRAZÓW

Przewodniczący:   Władysław Skarbek, IRTM PW

Jacek Naruniec          Trójwymiarowa rekonstrukcja sceny z wykorzystaniem zestawu kamer RGBD

Jakub Leszek Pach     Metodyka automatycznej identyfikacji autorów rękopisów łacińskich  

Kivanc Yuksel             Convolutional Neural Networks on JavaScript Image Analysis

 

 

1150 – 1250

Sesja  II   ULTRASZEROKOPASMOWE SYSTEMY LOKALIZACYJNE

Przewodniczący:   Marek Gondzio, GLOBEMA

Marta Nowak                 Metody detekcji warunków NLOS
                                          w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych

Vitomir Djaja-Jośko      Metody wspomagania instalacji węzłów
                                          w ultraszerokopasmowych systemach lokalizacyjnych

Marcin Kołakowski       Hybrydowy system lokalizacyjny BLE/UWB

 

1305 – 1345

Sesja  III   TECHNIKI INTERNETOWE W DYDAKTYCE

Przewodniczący:   Jacek Cichocki, IRTM PW

Rafał Świerbutowicz       System zdalnego zarządzania plikami z interfejsem webowym

Filip Kulpa                         Implementacja, wdrożenie i testy internetowego systemu
                                            udostępniania materiałów dydaktycznych

 

 

1400 – 1515

Sesja  IV   TECHNIKI POMIAROWE

Przewodniczący:   Bartłomiej Salski,  IRTM PW

Adam Pacewicz           Metody charakteryzacji materiałów ferromagnetycznych w zakresie wielkich
                                       częstotliwości

Jerzy Cuper                  Projekt, wykonanie i charakteryzacja zestawu aperturowych anten Vivaldiego

Agnieszka Pietrzak     Pomiar ekspozycji na hałas w środowisku pracy muzyków

Bartosz Żłobiński        Walidacja zaproponowanej metody symulacji procesu generacji dźwięku
                                        w idiofonach dętych


Szablony: doc | docx | LaTeX

m