Copyright 2019 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

Rada Fundacji - luty 2018

Dnia 8 lutego 2018 r. posiedzenie Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych odbyło się w sali konferencyjnej hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie, na zaproszenie Wiceprezesa Rady Fundacji Sławomira Sadowskiego (ZTE Poland Sp. z o.o.). Posiedzeniu przewodniczył prezes Rady pan Wojciech Pytel.

 

 

 

 

 

W pierwszej części posiedzenia prezes Zarządu Fundacji prof. Józef Modelski przedstawił aktualnych członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej oraz gości.

 

 

 Między innymi w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele firmy ZTE - panowie Kaifeng Wang (Managing Director ZTE Nordic and Poland Office), Alex Deng (Managing Director ZTE Poland) oraz Mikołaj Skipietrow.   

 

Następnie prof. Modelski przedstawił zebranym Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017. Zgodnie ze Statutem oba te dokumenty były zbadane przez Komisję Rewizyjną Fundacji.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Marek Józefiak przedstawił sprawozdanie Komisji, w którym oceniono działalność Fundacji oraz pracę Zarządu. Wobec jednoznacznie pozytywniej oceny Komisja wnioskowała
o przyjęcie obu sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2017.

 

Członkowie Rady jednomyślnie podjęli  uchwałę w tej sprawie.

 

 

 

W związku ze zmianami w Zarządach firm z Rady odeszło kilku członków. Na wniosek Zarządu prezes Wojciech Pytel przekazał długoletnim członkom Rady – panu Markowi Huzarewiczowi (prezes w kadencji 2011/2012) oraz panu Piotrowi Muszyńskiemu (prezes w kadencji 2015/2016) gorące podziękowania za osobiste zaangażowanie i trud włożony w realizację celów i zadań Fundacji.

Zgodnie z regulaminem wybrano nowe prezydium Rady na kadencję 2018/2019, która rozpocznie się 1 kwietnia:

·         Patrycja Gołos (UPC Polska) – prezes

·         Andrzej Kudra (NEC Eastern Europe) – wiceprezes

·         Kajetana Snopek (Politechnika Warszawska) – sekretarz

 

Wspólne zdjęcie Prezesów

od lewej:  Sławomir Sadowski (Wiceprezes Rady 2017/18), Wojciech Pytel (Prezes Rady 2017/18), Piotr Muszyński (Prezes Rady 2015/16), Patrycja Gołos (nowo wybrana Prezes Rady 2018/19), Marek Huzarewicz (Prezes Rady 2011/12), Józef Modelski (Prezes Zarządu)

 

 

W drugiej części posiedzenia Wiceprezes  Sławomir Sadowski przedstawił zebranym krótką prezentację na temat działalności firmy ZTE na całym świecie.

  

 

 Ustalono termin następnego spotkania – 13 września 2018 r. (czwartek).

m