Copyright 2018 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

Konkurs Młodych Autorów prezentujących swoje prace w trakcie KKRRIT-2017

Do tegorocznego konkursu zgłoszono 23 referaty z 7 różnych ośrodków: 9 z Politechniki Poznańskiej, 5 z Politechniki Gdańskiej, 4 z Politechniki Warszawskiej,
2 z Politechniki Łódzkiej, po jednym referacie z Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Łączności PIB oraz NASK.

Komisja Konkursowa KKRRiT 2017 :

prof. Sławomir Hausman            Politechnika Łódzka - przewodniczący

prof. Piotr Gajewski                  Wojskowa Akademia Techniczna

prof. Zdzisław Papir                  Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. Jacek Stefański                Politechnika Gdańska

prof. Paweł Szulakiewicz           Politechnika Poznańska

prof. Yevhen Yashchyshyn        Politechnika Warszawska

prof. Ryszard Zieliński               Politechnika Wrocławska

dr inż. Jerzy Kołakowski            Fundacja WRRiTM - sekretarz

Po zapoznaniu się z referatami, opiniami recenzentów oraz ocenie prezentacji w trakcie Konferencji, Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

  • dwie pierwsze nagrody w wysokości   1200 PLN
  • dwie drugie nagrody w wysokości        800 PLN
  • dwa wyróżnienia (dyplomy).

Podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów odbyło się 23 czerwca 2017 r.  w trakcie sesji zamykającej KKRRiT 2017.

Dyplomy wręczał przewodniczący KKRRiT 2017 prof. Krzysztof Wesołowski wraz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. Sławomirem Hausmanem.

Nagrody otrzymali:

I   Tomasz G. Markiewicz  (Politechnika Poznańska)  za referat  Projektowanie konstelacji dla trójwymiarowej modulacji OFDM
     wykorzystującej dwuwymiarową odwrotną transformację Fouriera

I   Jakub Sobolewski  (Politechnika  Warszawska) za referat  Antena łatkowa na pasmo 120 GHz w bezskurczowej technologii LTCC

II  Bartosz Bossy  (Politechnika  Poznańska)  za referat Optymalizacja efektywności energetycznej systemu LTE dla łącza w dół

II  Jarosław Kawecki  (Politechnika  Łódzka)   za referat Łącze radiowe w tekstronicznym systemie umożliwiającym lokalizację
     ludzi w pomieszczeniach z użyciem czujników inercyjnych

Wyróżnienia otrzymali:

Paweł Oleksy  (Politechnika  Łódzka) za referat Badanie wpływu ludzi na kanał transmisyjny w sieciach radiowych
działających w  pobliżu ciała człowieka

 Przemysław Piasecki  (Politechnika  Warszawska) za referat Badanie anteny z falą wyciekającą wykonanej
w technologii LTCC pracującej w zakresie 125 GHz ‑ 135 GHz

 

Laureaci konkursu dla młodych autorów na KKRRiT 2017

 

 Od lewej: prof. Sławomir Hausman, Jakub Sobolewski,  Tomasz Markiewicz, Jarosław Kawecki, Bartosz Bossy, Paweł Oleksy, Przemysław Piasecki,
dr Jerzy Kołakowski,  prof. Krzysztof Wesołowski  

 

 

Serdecznie gratulujmy laureatom
Zapraszamy wszystkich młodych autorów do udziału w następnym konkursie za rok.

 

 

m