Copyright 2018 - Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych - jPeople Free Joomla 3.5 Template

XV edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych - czerwiec 2017

Dnia 21 czerwca 2017, w Poznaniu, w trakcie sesji otwarcia Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT 2017) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
o nagrodę Fundacji
za najlepszą pracę doktorską
z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
EDYCJA 2017
Patronat medialny:
Telewizja Polska S.A.
Polskie Radio S.A.
Przegląd Telekomunikacyjny

Piętnasta edycja konkursu obejmowała rozprawy z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 17 lutego 2017 r.
Zarząd Fundacji zaprosił do prac w Komisji Konkursowej 5 profesorów z wyższych uczelni technicznych, kierując się zasadą, że nie powinni to być ani promotorzy ani recenzenci zgłoszonych prac.
W skład komisji weszli także przedstawiciele patronów medialnych oraz Fundacji.

Komisja Konkursowa 2017:

  prof. Marek Amanowicz - przewodniczący  Wojskowa Akademia Techniczna
  prof. Adam Dąbrowski Politechnika Poznańska
  prof. Andrzej Materka Politechnika Łódzka
  prof. Bogdan Kwolek Akademia Górniczo-Hutnicza
  prof. Ryszard Zieliński Politechnika Wrocławska
  mgr inż. Barbara Kiepas-Jeleńska Polskie Radio S.A
  doc. Bogdan Zbierzchowski Przegląd Telekomunikacyjny
  dr hab. Kajetana Snopek Fundacja WRRiTM

Komisja zakwalifikowała do grupy tegorocznych finalistów 4 osoby. Zostały one zaproszone do prezentacji referatów w trakcie specjalnej sesji KKRRiT (Fundacja pokryła opłaty konferencyjne).

 Po podsumowaniu i dyskusji ocen z list rankingowych Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

pierwszą nagrodę w wysokości 10 000 PLN
drugą nagrodę w wysokości 8 000 PLN

     oraz  dwa wyróżnienia.

 

Nagrody otrzymali:
I  dr inż. Magdalena Piotrowska za rozprawę Automatic mood indexing of music excerpts based on correlation between subjective evaluation and feature vector,
promotor - prof. Bożena Kostek, Politechnika Gdańska
II  dr inż. Adam Strupczewski za rozprawę Commodity Camera Eye Gaze Tracking,
promotor - prof. Władysław Skarbek, Politechnika Warszawska

Wyróżnienia:
  dr inż. Grzegorz Fotyga za rozprawę, Metody redukcji rzędu modelu w analizie elektromagnetycznej metodą elementów skończonych,
promotor - prof. Michał Mrozowski, Politechnika Gdańska
  dr inż. Grzegorz Ostrek za rozprawę, Falkowe metody estymacji zmian ukrytych w diagnostyce obrazowej wczesnego udaru mózgu,
promotor - prof. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska

 

 


Magdalena Piotrowska

Adam Strupczewski

Grzegorz Fotyga

Grzegorz Ostrek

 

Dyplomy wręczali - pan Marcin Cichy (prezes UKE) wraz z przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. Markiem Amanowiczem i prof. Józefem Modelskim (prezesem Zarządu Fundacji).

 

 


 

 

 

m